Система за управление
 

PTV 886

  Система за управление

 • Базирана на промишлено PC в среда WindowsXP
 • Софтуера на Системата за управление обединява както функциите на CNC управлението, така и на специално разработената за фирма PTV функция на управление на процеса на рязане
 • CNC управление
  • Различни видове транформация на координатната система (преместване, ротация...)
  • Предварително пресмятане на траекторията с планиране на скоростта според динамичните възможности на машината.
  • 5-осна корекция за използването на ротационните оси A и B за функциите Progress Jet и 5AX
  • Управление на процеса на рязане
 • Процес на рязане
  • Настройка на условията за рязане (дюза, налягане на помпата, абразив …)
  • Интегрирана датабаза на материалите
  • Възможност за избор на типа и дебелината на материала от пулта за управление като системата сама определя скоростта или предварително от CAD/CAM софтуера.
  • Функцията MFC контролира скоростта на рязане така, че да се оптимализира отклонението между горната и долната страна на разреза при изискаваното качество
  • Функцията DRC подтиска грешките, възникващи в резултат на променливата ширина на прореза при встъпването на струята в материала
  • Функцията Progress Jet използва накланянето на дюзата за потискане на грешките възникващи от изтъняването на струята и нейното забавяне. Тази грешка иначе се проявява в липсата на вертикалност на рязания ръб (стесняване) и повреждането на продукта особено във вътрешните ъгли (забавяне).
 • Подръжка на работата на оператора с „user friendly“ функции за манипулиране с машината и при подготовката за рязане