Тератех Индастриъл ООД

ATD IV Софтуерен дозатор за абразив
 

Предимства от използването на софтуерния дозатор:

  • позволява да се променя количеството абразив по време на рязане без да е необходимо спиране на процеса
  • намалява разхода на абразив чрез подходящо регулиране на количеството
  • регулирането може да става директно от програмата или ръчно
  • повичава каеството на среза с оглед прецизното дозиране на абразива
  • оптимизираният разход на абразив намалява себестойността на рязане
  • намаляване на вероятността от изтичане на вода към дозатора
  • бързо отстраняване на повреда, причинена от изтичане на вода
  • намалено разход на сгъстен въздух