Диамантова режеща глава
 
Диамантова режеща глава

6 довода, защо да ползваме диамантова режеща глава

  • Става дума за компактна глава с интегрирана водна дюза, която още при производството е перфектно центрирана
  • Диамантовата водна дюза с дъък експлуатационен живот елиминира загубите на време за замяна на дюзата – предполагаме ли 15’ времетраене на смяната, спестяваме с една глава манипулационно време от 3 до 4 часа
  • Диамантовата дюза е с по-дълга насочена струя в сравнение с дюзи от други материали
  • През режещата глава „протича” значително повече абразив, отколкото е при другите глави. Така може да се увеличи скоростта на рязане с почти 100%!!, като при това количеството използван абразив за един детайл е по принцип почти неизменно
  • Чрез прецизното разполагане на водната дюза и благодарение на постигната дължина на непрекъсната струя се увеличава живота на абразивната дюза с около 30%
  • Часовите разходи за водна и абразивна дюза при стандартна глава са по-високи от часовите разходи за нова глава, включително абразивните дюзи

Какво ще допринесе рязането с Диамантова глава

  • Одстранява загубите на време за подмяна на водните дюзи
  • Намалява часовите разходи за водни и абразивни дюзи
  • По-голямо количество режещ абразив и следващото от това значително увеличение на скоростта на рязане значително ще намали операционните Ви разходи, като при работа на една смяна годишно спестявате най-малкото 1000-1200 €