Dynamite

Последни модели маси

  Модел Dynamite

 • нова гама координатни маси с линеарни направляващи
 • много голяма динамика на движението
 • висока работна скорост и скорост на позициониране
 • подходящ само за рязане с вода
 • широка работна площ – от 0,5x0,5м до 3x4м
 • от 1 до 4 на брой Z-оси
 • носеща конструкция от стомана и алуминиеви профили
 • линеарни направляващи със съчмени сепаратори
 • „кожуси” от неръждаема стомана
 • улавяща вана с повърхност от durobrick за поемане на енергията на водната струя
 • компоненти от престижни производители