Вакуумна транспортна система за абразив
 

Транспортната система е решена чрез два резервоара с общ обем от 10л.Инсталирането и управлението на резервоарите позволява непрекъснато подаване на абразив към режещата глава.Пределните стойности се контролират от капацитетни сензори.Абразив се допълва от горната страна през контролния затвор.Резервоар 1 е снабден с изпускателна мембранна клапа; резервоари 1 и 2 биват затваряни чрез гумени тапи, притискащи гумени седла.Резервоари 1 и 2 се затварят посредством въздух под налягане, постъпващ през електромагнитния вентил.

Работният режим и неговото състояние се управляват и контролират от процесор.Сензорите и таймерите са настроени и инсталирани за пренос на невлажен материал с големина на песъчинката не по-голяма от 0,2 мм.

Характеристики на транспортната система

Напълно автоматизирана система с изключение на допълването на абразив.Двата резервоара осигуряват непрекъснатост на доставяния абразив.

размери в основата 600x600
максимална ширина 940x940
маса 160 kg (без абразив)
макс. въздушно налягане 0,7 MPa
мин. въздушно налягане 0,3 MPa
вместимост на резервоара 10 l (абразив)