Координатни маси
 
Координатни маси с възможност за последващо добавяне на специална режеща глава (ProgressJet) за елиминиране на ефекта „воден конус”:

New Line


D-Line

Координатни маси без възможност за последващо добавяне на специална режеща глава (ProgressJet) за елиминиране на ефекта „воден конус”:

Free Beam


Dynamite model


EKO